Ecologische boom-en bosverzorging

BoomBosenTuin werkt zo ecologisch mogelijk, dat betekent met oog voor boom én mens:  in de ecologische boomverzorging kijken we niet alleen naar de boom zelf, maar een boom staat altijd in verbinding met een ecosysteem, dieren, insecten, schimmels, de mens en zijn omgeving.
Alles binnen dit systeem moet met elkaar samenwerken, dit is noodzaak voor het welzijn en voortbestaan van de mens, dier en planeet.


Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk?

Snoeien

 • We passen de techniek van fraction pruning toe. Hiermee creëer je natuurlijke breukvlakken bij ongevaarlijk dood hout in de boomkroon.
 • We laten dood hout dat geen gevaar oplevert zitten in de boom omdat het insecten en vogels aantrekt
 • Zwaarder dood hout laten we gecontroleerd afbreken, waardoor er in dit hout scheuren en natuurlijke breukvlakken ontstaan. In deze scheuren vestigen zich insecten en bieden plaats voor overwintering van insecten. Zo vormen ze ook een voedselbron voor vogels. Op de vlakken van de gecreëerde breuk vestigen zich verschillende schimmels. Elk van deze schimmels en insecten hebben hun eigen plaats en nut in het ecosysteem.
 • We werken waar mogelijk met handgereedschap en daarnaast zoveel mogelijk met elektrisch gereedschap met oplaadbare accu’s: beter voor uw oren, minder storend voor vogels en andere dieren, geen uitstoot van CO2.

Liggend en staand  dood hout

 • Lokaal verwerken van snoei en kaphout. Hiervan maken we takkenstapels en houtwallen.
 • Wanneer dit geen gevaar oplevert, laten we dood hout op stam staan, bijvoorbeeld als nestplaats voor de bonte specht. Of we zagen de stam zo af dat deze langere tijd geen gevaar meer oplevert.
 • Creëren van zoveel mogelijk breukvlakken bij stammen
 • Ringen van bomen waardoor dood hout op stam ontstaat
 • Laten liggen van stammen t.b.v insecten en schimmels

Door deze maatregelen geven we insecten en schimmels de kans zich te verspreiden. Egels, woelmuizen en grondbroeders vinden er een schuil of broedplaats. Door rot komen de mineralen d.m.v. houtrotschimmels weer in het lokale ecosysteem terecht. Hier hebben ook andere bomen en planten weer profijt van. Het lokaal verwerken van dood hout en takken zorg er ook weer voor dat er geen transport en machinale verwerking nodig is, wat weer CO2 uitstoot  en kosten scheelt.

Bomen, struiken en heesters planten voor biodiversiteit en eetbaarheid

We adviseren over de aanleg en het beheer van eetbare boom en struiksoorten zoals hazelaar, tamme kastanje en fruitbomen. Bij meerdere bomen maken we altijd eerst een advies. Waar nodig schrijven we een beheerplan of aanlegplan.

 • Beheer en aanleg van een voedselbos
 • We planten Europese, inheemse bomen en struiken gekweekt zonder pesticiden en kunstmest
 • Wij het planten van meerdere bomen mixen we soorten voor het bevorderen van een divers ecosysteem waarin veel soorten vogels en kleine zoogdieren voedsel en rust- en verblijfplaatsen kunnen vinden. Bovendien vermindert dit de kans op ziekten en plagen, die sneller verspreiden in een omgeving met veel bomen van dezelfde soort, zoals de eikenprocessierups of iepziekte.
 • Onze boompalen zijn van PEFSC gecertificeerd hout
 • Onze boomband is van natuurlijk afbreekbaar materiaal
 • Onze meststoffen zijn organisch

Rust en verblijfsplaatsen voor vogels en vleermuizen

We plaatsen onder andere:

 • Uilenkasten
 • Ooievaarsnesten
 • Vleermuiskasten
 • Zitstokken voor roofvogels
Deel deze pagina!