Waarom de ene boom met een nest verwijderd mag worden in het broedseizoen en de andere niet.

Als de mensen een boom weg willen hebben en al een vergunning hebben bellen ze vaak de hovenier of beschikbare boomverzorger. Veel mensen hebben wel van broedseizoen gehoord en dat je dan niet kunt snoeien of kappen. Maar echt duidelijk is het niet. Als er een nest in een boom zit mag je toch niet zagen? Of toch wel? En daar begint de onduidelijkheid: Laten we dat even rechtzetten. Je mag in veel gevallen een boom met nest gewoon kappen of snoeien, ook in het broedseizoen.

  1. Er zijn vogelsoorten die het hele jaar rond een nest en verblijfplaatsen hebben en deze niet verlaten, denk aan roofvogels.
  2. Er zijn soorten die komen elk jaar terugkeren naar het nest voor een bepaalde periode. Denk aan de zwaluw
  3. Er zijn soorten die ieder jaar een nieuw hol/nest bouwen. Denk aan de specht.

De eerste twee soorten zijn in het broedseizoen, maar ook de rest van het jaar beschermd, omdat ze er het hele jaar zijn of omdat ze jaarlijks naar hun nest terug keren.

De derde categorie is alleen beschermd tijdens aanstalten maken tot het bouwen van het nest, broeden, jongen opvoeden, tot het hele gezin het nest definitief verlaat.

De flora-en faunawet bevat de algemene zorgplicht, die vraagt om zorgvuldig handelen. Daarom wordt er bij werkzaamheden als invulling van deze wet rekening gehouden met het broedseizoen van half maart tot half juli, maar de natuur houdt zich hier niet aan. Zij volgt haar eigen wetten: die van het weer, voedselaanbod, beschikbaarheid van partners, nestelplaatsen, etc. Daarom blijft soortenkennis en herkennen van gedrag het meest betrouwbare uitgangspunt. Oké er moet een wettelijk kader zijn, om iets vast te leggen. Anders is er niks geregeld. Maar het blijft een kader wet die altijd door gezond boeren verstand ingevuld moet worden . Kennis is dus de grootste factor om deze wet praktisch te kunnen toepassen in het veld als groene vakman/vrouw. Raadpleeg daarom altijd een vakdeskundige als u twijfelt!

Een boom met een verlaten nest van een soort die ieder jaar een nieuwe bouwt, mag gewoon volgens de wet worden verwijderd of worden gesnoeid.

Binnen de Flora en Fauna wet bestaat er algemene zorgplicht. Dit is er in de grondwet ook voor je medemens, in deze wet is het voor planten dieren geregeld. De zorgplicht zegt simpel samengevat: Schade moet worden voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperkt, dan wel ongedaan gemaakt worden.

Een voorbeeld: een boom moet gesnoeid worden, 3 takken zijn afgestorven en dreigen af te breken. Hij staat langs een drukke kruising waar 24 uur per dag verkeer langsrijdt met herrie, luchtverplaatsing, etc. En toch kiest die vogel die ieder jaar een nieuw nest bouwt juist die boom uit om in te nestelen en broeden. Nu heeft de vak deskundige de keuze: wachten tot de jongen zijn uitgevlogen, dus voorkomen, maar daarmee het risico nemen dat de takken uitbreken. Of hij zaagt de drie takken eruit, dit duurt 10 minuten, sleept ze verder op en snippert daar alles weg. De eieren worden pas na langer dan 10 minuten koud . Na 10 minuten komt de moeder, die een paar bomen verder op zat te wachten tot de herrie geweken was, weer terug op het nest. Aan herrie was ze al lang gewend gezien de drukke weg. Conclusie: Totaal verstoord was ze niet, alleen kort verschrikt. Dit is dus beperken van schade, en de boom mag gewoon gesnoeid worden. Best praktisch dus die wetgeving, en altijd voor meerdere interpretaties vatbaar.

Deel deze pagina!