Mijn doel is dat u door uw bos loopt en kunt zeggen: mijn bos is op de toekomst voorbereid! Landgoederen en kleine boomgroepen horen hier ook bij. We kijken samen naar de mogelijkheden,  dat leggen we vast in een onderhouds-of toekomstplan, want iedere situatie is uniek.  We werken daarbij zo ecologisch mogelijk, we creëren bijvoorbeeld waar mogelijk  liggend en staand dood hout, ter verrijking  van het ecosysteem.  We streven naar een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Graag verzorg ik voor u de volgende bosbeheer activiteiten;

  • Snoeiwerk

  • Planten van (biodiverse) bomen en struiken

  • Exoten bestrijding
  • Creëren van liggend en staand dood hout

  • Bomen kappen

  • Plaatsen rust-en verblijfplaatsen voor dieren

Vrijzagen toekomstbomen op 8 hectare bos t.b.v. houtoogst, landgoed Renova Bilthoven

Bosbeheer

Een bos is een complex ecosysteem op zich. Voor een vitaal bos was er in de vroegere oerbossen geen bosbeheer nodig. In de huidige bossen is beheer wel nodig. Wel zijn er meer natuurlijk beheerde bossen in ons land, deze worden meestal door Staatbosbeheer of Natuurmonumenten beheerd. Wat zij het in het groot doen, doe ik in het klein. Ook zijn er nog altijd veel houtproductie bossen, die actief beheer nodig hebben om het bos vitaal te houden. In houtproductie bossen is licht en lucht door dunning van groot belang zodat er gezonde bomen groeien

Bosbeheer van een natuurlijk bos

Een bos omvormen naar meer variatie van soorten en leeftijdsopbouw, dus ook meer beestjes en insecten vraagt actief beheer.

De kwaliteit van ecosystemen is afhankelijk van de biodiversiteit. De kwaliteit verhoog je door het planten van veel verschillende soorten bomen en struiken waar de 4 V’s zoveel mogelijk in samen komen:

  • Vocht
  • Voedsel
  • Veiligheid
  • Voortplanting: dit kan plaatsvinden als aan de bovenste voorwaarden is voldaan.

Door ingrijpen voorkom je dat snelgroeiende soorten ( zoals Amerikaanse vogelkers en Douglas) en soorten die niet van nature voorkomen de overhand krijgen. Inlandse soorten krijgen zo meer kans. Op deze manier hou je het ecosysteem in stand, of verrijk je het.

Productie bos

Productie bos is een beperkt aantal soorten van de zelfde leeftijd in rijen geplant, zodat de houtopbrengst zo hoog mogelijk is. Om goede kwaliteit hout te kunnen blijven oogsten, dat ook in de toekomst goed doorgroeit, is exoten/dominantie bestrijding nodig. Dit begint al bij de jonge bomen. Voor snellere groei en om hout uit het bos te blijven halen in de toekomst Daarom is goede dunning in soorten en vrijzetten van toekomstbomen pure noodzaak. Maar wel op een duurzame manier, zodat het bosklimaat behouden blijft, voor de jonge en oudere bomen.

Geïntegreerd bosbeheer

Geïntegreerd bosbeheer kan ook: dat is een combinatie van methodes. Als een bos is opengesteld vindt recreatie, natuur, en houtproductie vaak in hetzelfde bos plaats. Het bosbeheer vraagt veel kennis en kunde, en is niet zomaar een beetje zagen, maar bewust sturen voor de toekomst om ecosysteem, recreatie en houtopbrengst veilig te stellen.

Wilt u meer weten? Graag hoor ik van u wat uw wensen zijn. Graag kom ik bij u langs voor een vrijblijvende kijkafspraak. Voor eenvoudige vragen kunt u mij direct bellen

BOSBEHEER LANDGOED BOSBOUW RECREATIEBOS ONDERHOUD PARKEN SPEELBOS VOEDSELBOS BIODIVERSITEIT VERJONGING SNOEIEN HOUTOOGST BOSBOUW TOEKOMSTBOMEN

Deel deze pagina!