Ik ben gespecialiseerd in het snoeien van oude en monumentale bomen. Met mijn kennis en liefde voor deze oude reuzen kan uw boom straks weer een hele tijd mee! Voor oude bomen is naast snoeien een stormanker soms noodzakelijk. Lees hier meer over stormankers

Het snoeien van oude en monumentale bomen (ook wel veterane bomen genoemd) is structureel anders dan het snoeien van jonge bomen. Snoei van oude bomen is gericht op het in stand houden van de boom. De kroon is al gevormd en de tak vrije stamlengte (de lengte van de stam zonder takken) ook. Snoei is nu naast het in stand houden van de boom, gericht op  gevaar en overlast voorkomen, dood hout verwijderen, breukgevaarlijke takken verwijderen en gevels, daken, verkeersborden en lantarenpalen vrij snoeien. Dit gebeurt door middel van innemen of uitdunnen. Grof toppen of zware takken wegzagen hoort hier niet bij.

snoeien oude bomen, snoeien monumentale bomen, snoeien oude boom, snoeien oude beuk, kastanje, eik

Innemen

Innemen betekent takken met maximaal ¼ lengte innemen en het silhouet van de boom zo kleiner maken. Het doel is gewichtsreductie ter voorkoming van breukgevaar en voor meer licht. Overal wordt de boom op een levende zijtak teruggesnoeid, hierbij worden de vloeiende taklijnen gezocht waardoor de karakteristieke verschijningsvorm van de boom in de compactere vorm terug komt. Het karakter van de oude boom blijft behouden. Dit gebeurt iedere drie tot 5 jaar vanwege de groei van nieuwe takscheuten op de uiteinden.

Uitlichten

Uitlichten is het selectief inkorten of wegnemen (dunnen, transparanter maken) van 1 of meerdere takken en zijtakken aan de buitenzijde van de kroon zonder het silhouet van de boom en de omvang van de kroon grootschalig aan te tasten. Zijn karakteristieke verschijningsvorm blijft in takt. Het doel van uitlichten is breukgevaar verminderen, lichtinval creëren  door middel van gaten in de bladerkroon  waardoor dood hout vorming wordt tegengegaan en de bladmassa in de binnenkroon harder groeit. Zwaardere gesteltakken worden hierdoor sterker. De boom leeft langer en waait minder snel kapot. Dit gebeurt ook iedere drie tot vijf jaar vanwege het dichtgroeien van de lichtgaten en toename van de bladmassa en gewicht.

Voordelen uitlichten/innemen van uw oude boom

De karakteristieke vorm van uw boom blijft in takt, terwijl dood hout wordt verwijderd, en breukgevaar drastisch wordt verminderd. Uw boom krijgt een tweede leven doordat deze vormen van snoeien de groei van nieuwe bladeren in de kroon stimuleren. Verschijningsvorm blijft in takt, minder dood hout, breukgebaar reductie, boom krijgt tweede leven door vorming binnen kroon

Nadelen van grof toppen en zware takken afzagen (meer dan ¼ taklengte afzagen)

Grof toppen en zware takken afzagen heeft grote nadelen ten opzichte van uitlichten of innemen. De levensduur van de boom wordt verkort, de boom is sneller vatbaar voor ziekten en aantastingen, er komt veel snoeiafval uit de boom, en brengt dus veel stortkosten met zich mee. Bovendien moet de boom sneller opnieuw gesnoeid worden, en per keer moet een groter gedeelte van de boom worden gesnoeid. Hoe komt dat?  Als je grof zaagt, lopen ‘slapende’ scheuten extra snel uit. Dit om bladmassa te compenseren. Een snoeibeurt is dus sneller weer nodig. De boom moet daardoor extra in zijn reserves om al die nieuwe takken te voeden, hij wordt uitgeput en gaat sneller dood. De natuurlijke verschijningsvorm is aangetast en in de winter ziet het geraamte van de  boom er lelijk uit. Bovendien is toppen duurder door hogere arbeids- en afvoerkosten. Ook is voor dit soort werkzaamheden een kapvergunning nodig.

In sommige gevallen, als de boom al eens zwaar getopt is,  of de boom is in zijn gestelarmen of stam dusdanig verzwakt door rotting of holtes en scheuren maar men wil de boom toch behouden, dan is grof toppen of zware takken verwijderen uit veiligheidsoverwegingen toch noodzakelijk. Dit is dan alleen gericht op behoud van de boom omdat hij anders omvalt.

Snoeitijdstip

Zomersnoei is ideaal voor alle boomsoorten. De boom geneest zijn wonden dan optimaal. Voor oude bomen is dit extra belangrijk. De rest van het jaar is ook mogelijk behalve bij berk, noten, esdoorn en haagbeuk (dik). Deze soorten bloeden van half december tot april uit de snoeiwonden. Ze bloeden niet dood, maar in de loop van de winter pompen de wortels de stam en takken vol met vocht en voedsel. Met deze vochtspanning/druk lopen de knoppen van de boom weer  uit. Als er snoeiwonden komen gaat de boom lekken uit de wonden, dit noemen we bloeden. Er is dan vochtspanningsverlies. Waardoor de boom later in blad komt dan normaal. Hierdoor krijgt hij een groeiachterstand ten opzichte van niet gesnoeide bomen. Dit willen wij niet als boomverzorgers en daarom kiezen we er principieel voor om niet te snoeien in de winter bij deze boomsoorten.

snoeien oude bomen, snoeien monumentale bomen, snoeien oude boom, snoeien oude beuk, kastanje, eik

SNOEIEN OUDE EIK SNOEIEN MONUMENTALE BOMEN STORMANKER PLAATSEN SNOEIEN GROTE BOMEN SNOEIEN OUDE BEUKEN OUDE EIKEN HILVERSUM SNOEIEN OUDE KASTANJES BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE BAARN

Deel deze pagina!