Wist u dat…..

  • elke boom in Nederland onder de zorgplicht valt?
  • de eigenaar van de boom aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgschade wanneer een boom bijvoorbeeld omvalt of een afgebroken tak schade veroorzaakt?
  • om dit te helpen voorkomen het verstandig is om een boomveiligheidscontrole- en analyse uit te laten voeren door een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur?

BoomBosenTuin is in het bezit van het certificaat boomveiligheidsinspecteur. De eisen voor dit certificaat zijn opgesteld in samenwerking met brancheverenigingen en verzekeraars.

Dit betekent dat BoomBosenTuin in staat is om op  vakkundige wijze een erkende visuele boomveiligheidscontrole uit te voeren. Een gecertificeerde boomveiligheidsinspecteur heeft kennis van zaken, en herkent gevaren en ziektes in bomen in de vorm van bijvoorbeeld dode takken of een zwam. Daarbij kijken we ook naar de groeiomstandigheden van de boom en afwijkingen zoals scheuren, holtes, verklevingen, bladkleur etc. Ook kent BoomBosenTuin de actuele wet- en regelgeving op het gebied van bomen.  Lees in dit artikel van Bomenrecht.nl meer over de zorgplicht

Boomveiligheidscontrole met de prikstok. Hiermee wordt de diepte van de rotting door een zwavelzwam gemeten. 

boomveiligheidscontroles, vta, groenkeur gecertificeerd
boomveiligheidscontrole almere, baarn, soest, bilthoven, laren, blaricum, hilversum, amersfoort, utrect
Bij een boomveiligheidscontrole wordt een prikstok gebruikt om de diepte van de rotting te meten

Na de controle worden de geconstateerde gebreken en afwijkingen in een rapport verwerkt met een advies over de maatregelen die genomen moeten worden. Dit rapport wordt door de verzekeringsbranche erkend.

Het kan zijn dat dit rapport uitwijst dat nader technisch onderzoek nodig is, met behulp van elektronische meetapparatuur. In dat geval verwijzen wij u door naar een European Tree Technician uit het netwerk van BoomBosenTuin.

Er zijn drie vormen van zorgplicht. De algemene zorgplicht betekent dat uw boom regulier onderhoud krijgt, en er regelmatig (elke 1 tot 5 jaar) een VTA controle plaatsvindt op gebreken en gevaar. bestaat er uit dat er sprake moet zijn van regulier en regelmatig onderhoud en uitwendige controle op gebreken aan de boom (de zogenaamde boomveiligheidscontrole).  De frequentie is afhankelijk van de leeftijd, omvang en groei omstandigheden van de boom. Verhoogde zorgplicht is van toepassing op bomen die een verhoogd risico hebben op schade bij omvallen of het uitbreken van takken. Dit gaat om bomen die bijvoorbeeld langs een openbare weg of op een schoolplein staan en daarom een hoger risico vormen. Bij deze bomen is jaarlijkse controle minimaal verplicht. Ook zal de boom vaker gesnoeid moeten worden.  De onderzoeksplicht houdt in dat nader (technisch) onderzoek moet plaatsvinden bij een geconstateerd gebrek of afwijking.

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE VISUAL TREE ASSESMENT VTA BAARN HILVERSUM UTRECHT ALMERE AMERSFOORT BUSSUM NAARDEN BLARICUM ZEIST BILTHOVEN SOEST DEN DOLDER

Deel deze pagina!