Bij een bostuin of meerdere bomen/struiken adviseren we altijd een beheer-of toekomstplan te maken

Een beheer-of toekomstplan helpt om inzicht te krijgen in, en te sturen op wat u wilt met uw bos, of bomen. U kunt kiezen voor een beheerplan, waarbij het huidige beeld behouden blijft, of een toekomstplan, waarbij we werken naar een toekomstbeeld dat u in samenspraak met BoomBosenTuin maakt.  Een beknopt advies is natuurlijk ook mogelijk.

U krijgt hiermee een toekomstvisie, inzicht in de kosten en de te nemen stappen om het doel te bereiken op de korte, middel lange en lange termijn.

Doelen die u kunt hebben:

  • Hogere ecologische waarde

  • Veiligheid: genieten van uw (bos) tuin of bomen waarbij veiligheid voorop staat

  • Bloeiende bomen en struiken

  • Eetbaarheid/ vruchtdracht zoals bijvoorbeeld in een voedselbos

  • Beschutting/schaduw

  • Houtproductie

Een beheerplan- of toekomstplan bestaat altijd uit de stappen: wat heb ik, waar wil ik heen, en wat is daarvoor nodig? Met een beheerplan kunt u, afhankelijk van de staat van onderhoud/conditie van uw bostuin en  bomen 5 tot 10 jaar vooruit afhankelijk van de functie.

Sturen met visie kost tijd, zeker met processen die bij bomen en bossen een rol spelen zoals groei, vochthuishouding, windbelasting en de beschikbaarheid van voedingsstoffen.

Een bos (tuin) staat bloot aan allerlei lange termijn processen. Om dit in banen te leiden, denken bosbeheerders altijd in 3 stappen: kort, middel en lange termijn. Bij houtproductie denkt een bosbeheerder 80 jaar vooruit tot eindkap. Bosbeheerders moeten circulair (cyclisch) denken om de juiste keuzes te maken op het gebied van functie vervulling, opbrengst en eindbeeld van het bos of de bostuin. Circulair denken en daarnaar handelen is de kernwaarde van ons vak, en is goed beheer.

Al deze dingen worden vastgelegd in een beheerplan.

Deel deze pagina!